NLM vil ha slutt på dobbeltarbeid

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) vil i større grad sleppa nasjonale krefter til i ytremisjonsarbeidet. Slik kan ein frigjera krefter og penger til å nå nye folkegrupper.