• Lars Idar Waage

Tilliten til politiet er ikke svekket

Intern uro i politiet og negativ medieoppmerksomhet synes ikke å ha svekket nordmenns tillit til politiet.