Arbeidstilsynet vil granske Nav

Arbeidstilsynet er så bekymret for tilstandene i Nav at de går tungt inn i etaten. Kontroll av miljøet og ansattes medvirkning ender i en rapport til sommeren.