• Bjarne H. Hanssen blir ny helseminister, Sylvia Brustad blir næringsminister og Dag Terje Andersen arbeids- og inkluderingsminister og, etter det NRK erfarer. Scanpix

Flere statsrådskifter fredag