Nekter Varg Vikernes prøveløslatelse

For fjerde gang har Varg Vikernes fått avslag på søknaden om prøveløslatelse