Korrupsjonsdom blir anket til Høyesterett

Dommen der psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm er dømt til to og et halvt års fengsel for korrupsjon, blir anket til Høyesterett.