Stadig flere svindler forsikringsselskapene

Stadig flere forsøker å svindle til seg penger gjennom ulike livs— og personsforsikringsordninger, viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.