Politiet bruker lønnsmidler på drift

410 stillinger i politi— og lensmannsetaten i Norge står i dag ubesatt. Små lensmannskontorer får ikke søkere, og i byene står stillingene tomme fordi pengene brukes på drift.