• 114 lærere har meldt seg ut av Utdanningsforbundet.

114 lærere har meldt seg ut