• Kravet om dokumentert minstelønn erstatter den opprinnelige ideen om tilknytningskrav og 21 års aldersgrense for å hente ektefelle i utlandet.

Nye krav til gifteklare