• Jan M. Lillebø, BT

Kan ha ventet for lenge med nødmelding