Regjeringen vurderer å tilby tregere tog

For å spare penger vurderer regjeringen å bygge nye dobbeltspor på Intercity-triangelet på Østlandet som tåler kun 200 kilometer i timen i stedet for 250.