Terrorberedskap i Norge

Terrorberedskap A er innført i alle militære leire i Norge. Både Madlaleiren og Sola flystasjon har skjerpet beredskapen.

Publisert: Publisert:

Beredskapen er økt også ved Madlaleiren. Foto: Marie von Krogh

  • Rune Nedrebø
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Major Vegard Finberg. Foto: Forsvaret

Etter det NRK kjenner til sitter den operative ledelsen som er på vakt ved FOH og Situasjonssenteret i Forsvarsdepartementet i Oslo i møte torsdag kveld. De vurderer trusselsituasjonen og diskuterer hva som skjer utover kvelden, og om beredskapsnivået skal vedvare, heves eller om det skal tilbake til normalen.Forsvarsdepartementet opplyser at det har vært møte i Regjeringens sikkerhetsråd, men opplyser til NRK at dette er over.

Etter møtet vil ikke sjef for operativ avdeling i Forsvarsstaben, Erik Gustavson, gå inn på hva som ligger til grunn for at terrorberedskapen er hevet til A.

– Jeg kan ikke gå mer konkret inn på det, men det er en situasjon som tilsier at vi hadde behov for å skjerpe årvåkenheten ved våre avdelinger i Norge, sier Gustavson i NRK i 23-tiden.

Pressetalsmann Major Vegard Finberg ved Forsvarssjefen bekrefter overfor Aftenbladet at Forsvaret har høynet beredskapen.

Alfa er samme beredskapsnivå som ble innført like før klokken 18 på kvelden 22. juli 2011. Senere på kvelden ble nivået hevet til Bravo, men denne avgjørelsen ble omgjort etter få minutter. Beredskapsnivå Alfa ble opprettholdt fram til ettermiddagen 24. juli, skriver NTB.

I ettermiddag

— Det skjedde i ettermiddag etter en generell trusselvurdering. Men det ligger ingen dramatikk i dette. Det er en beredskap på laveste nivå som ikke innebærer noe annet enn økt årvåkenhet fra Forsvarets side, sier Finberg til Aftenbladet.

Hva trusselen går ut på, eller om den er innenlands eller i utlandet kan Finberg ikke si noe om.

Dette beredskapstrinnet iverksettes som et generelt varsel om mulig terroraktivitet av uforutsigbar type og omfang. Hensikten er å bevirke økt årvåkenhet, inkludert gjennomgang av relevante handlingsplaner, samt å innføre skjerpet adgangskontroll.

— Vi følger resten av Forsvaret og har skjerpet beredskapen, opplyser sjefen for KNM Harald Haarfagre på Madla, kommandørkaptein Per Jan Skjegstad til Aftenbladet.

Da Aftenbladet var ved porten til leiren torsdag kveld, var det ingen synlige tegn på at beredskapen var trappet opp. En gjeng rekrutter som skulle ut på byen sjekket ut som normalt.

Rekruttskolen på Madla har for tiden 850 rekrutter inne, men ifølge Skjegstad går tjenesten stort sett som vanlig. Permisjoner er heller ikke inndratt.

Les også

Faremo orientert om økt beredskap i Forsvaret

— Det er snakk om å skjerpe årvåkenheten, det er ikke mer dramatisk enn det, sier Skjegstad.

- Hvor vanlig er det at terrorberedskapen blir skjerpet?

— Det er ikke veldig vanlig, nei, det har ikke skjedd siden terrorangrepet 22. juli 2011, sier han.

Skjegstad kan ikke si noe om hvilken trussel som ligger til grunn for den skjerpede berdskapen.

- Hvor langvarig kan dette bli?

Kan holde lenge

— Inntil situasjonen endrer seg, dette er tiltak vi kan holde over tid, sier kommandørkaptein Per Jan Skjegstad.

Major Bjørn Vikås ved Sola flystasjon bekrefter at beredskapen er høynet også der.

— Vi har fått beskjed om å skjerpe beredskapen og har iverksatt tiltak i tråd med dette, opplyser Vikås.

- Vil publikum merke noe?

— Nei, det tror jeg ikke, dette dreier seg om tiltak knyttet til selve flystasjonen, sier Vikås.

Heimevernet i Rogaland og Agder, HV 08, har hovedkvarteret i Vatneleieren i Sandnes, og er med sine 6000 soldater landets største HV-styrke.

Sjefen for HV 08, major Rolf Carsten Wold, henviser til Forsvaret sentralt når det gjelder opplysninger om hvilke tiltak som er iverksatt.

— Men generelt kan jeg si at hvis det innføres terrorberedskap fra sentralt hold for hele landet eller utsatte områder, vil vi følge de pålegg som måtte komme, sier Wold.

Politiets sikkerhetstjeneste ser imidlertid ikke grunn til å heve beredskapen.

— PST er orientert om at Forsvaret har hevet sin beredskap. PST vurderer det imidlertid som det ikke er økt terrorfare mot Norge, så terrorfaren uendret slik PST vurderer det, sier informasjonssjef Trond Hugubakken til Aftenposten .

- Men jobber PST med denne saken nå?

— Det vil jeg ikke kommentere.

Publisert:

Les også

  1. Fryktet terrorangrep mot norske flyplasser

  2. - Kan være knyttet til Norges internasjonale engasjement

  3. Regjeringens sikkerhetsutvalg orientert om trusselsituasjon

  4. Politiet: - Ingen endring av trusselbildet mot sivile