• Beredskapen er økt også ved Madlaleiren. Marie von Krogh

Terrorberedskap i Norge

Terrorberedskap A er innført i alle militære leire i Norge. Både Madlaleiren og Sola flystasjon har skjerpet beredskapen.