Ap vil verne politikilder

Arbeiderpartiet fremmer i løpet av våren et lovforslag om sikring av politiets kilder og informanter.