Jordmormangel kan skape trøbbel for ultralydsatsing

Et flertall på Stortinget ønsker å gi alle gravide tilbud om to ultralydundersøkelser i løpet av svangerskapet. Jordmorforbundet mener man har for få jordmødre til å dekke behovet.