Kraftig kritikk til Lofoten-kommune i varsler-sak

Sivilombudsmannen kommer med kraftig kritikk av en kommune i Lofoten som ga en sykepleier skriftlig irettesettelse for å ha varslet om ukorrekt håndtering av medisiner.