• Barneombud Anne Lindboe. NTB Scanpix

Barneombudet frykter at lovendring rammer fosterbarn

Barneombud Anne Lindboe frykter at en lovendring fra nyttår vil svekke rettssikkerheten til fosterbarn. Fosterhjemsforeningen mener endringen er en skandale.