Norske veteraner på vei til Filippinene

Tre norske veteraner er på vei til Filippinene for å hjelpe befolkningen som er rammet av tyfonen Haiyan. De tre skal være i landet i inntil 14 dager.