Kristiansand Havn KF granskes i ferjekonflikt

Revisjonsselskapet som har gransket ledelsen i Kristiansand Havn KF, overleverer sin rapport til kommunens kontrollutvalg 7. februar. Utfallet kan få betydning for konflikten om anløpsrettigheter for ferjer til og fra Danmark.