• I fjor reiste 1444 personer tilbake til sitt hjemland med støtte fra norske myndigheter. Økningen er på 30 prosent. Jarle Aasland

Flere reiser hjem frivillig

Flere asylsøkere med endelig avslag reiser frivillig hjem. Økningen er på 30 prosent.