Pasientskadeerstatning når nye høyder

Erstatningsbeløpet for feilbehandling av pasienter har i løpet av ti år blitt nesten firedoblet, viser tall fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).