Produksjonssvikt kan føre til biffimport

Om svikten i produksjon av storfekjøtt fortsetter som nå, frykter landbruksorganisasjonene at vi om bare tre år må importere hver fjerde biff vi spiser.