Utvalg vil vrake dagens ordning der tilfeldigheter avgjør om elevene må ha eksamen

Et regjeringsnedsatt eksamensutvalg anbefaler å avvikle dagens eksamensordning der tilfeldigheter avgjør hvilke elever som kommer opp til eksamen. Norsk Lektorlag er imidlertid ikke enige i anbefalingen.

Eira Elise Øverås, Samuel Buster Murray og Pia Carrasco-Isachsen synes trekkordningen handler mye om flaks og uflaks. Aftenposten møtte dem da eksamensgruppens første rapport var klar i fjor høst. Nesten ett år senere mener de fortsatt at forslaget om å endre trekkordningen er en god idé.
 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Det er nervepirrende og skummelt i ukene før du får vite hvilket fag du kommer opp i. Eksamenskarakterene kan trekke hele vitnemålet ditt ned, og det er urettferdig at bare noen kommer opp til eksamen, mener Eira Elise Øverås (16).

Hun er snart ferdig med første klasse på Edvard Munch videregående skole og synes forslaget om å vrake trekkordningen er en god idé. Det synes også skolevennene Pia Carrasco-Isachsen og Samuel Buster Murray.

– Trekkordningen handler veldig mye om flaks og uflaks, mener de.

Les også

Kan dårlige karakterer ødelegge jobbsjansene dine? Dette svarer jobbeksperten.

Tirsdag legger eksamensutvalget frem sin endelige rapport med forslag til endringer i eksamensordningene for grunnskolen og videregående. Der anbefaler de å avvikle dagens trekkordning.

Les også

Utvalg vil utrede selvvalgt eksamen for elever

I dag blir elever trukket ut tilfeldig til eksamen. I løpet av 10. klasse på ungdomsskolen og tre år på videregående risikerer noen å bli trukket ut flere ganger, mens andre slipper unna med et fåtall eksamener. Hvilke fag elevene kommer opp i, er også helt tilfeldig med dagens trekkordning.

Les også

Foreslår eksamen i kroppsøving, musikk og kunst og håndverk for ungdomsskoleelever

To av ti trekkes ut til eksamen i første klasse på videregående

Sigrid Blömeke, leder for eksamensutvalget, begrunner forslaget med at dagens trekkordning er uforutsigbar for elevene og oppleves urettferdig.

– Særlig i første klasse på videregående, der bare to av ti elever trekkes ut til eksamen, er dagens system urettferdig.

Utvalget mener det bør utredes videre som et alternativ at elevene selv skal få velge hvilke fag de kommer opp i til eksamen.

– Vi ønsker i stedet å involvere elevene aktivt. Et mulig alternativ er at man definerer noen kjernefag, som norsk og matte, som alle elever må komme opp til eksamen i. Utenom kjernefagene kan elevene selv få velge eksamensfag, sier Blömeke.

Les også

Eksperter: Eksamensordningen i videregående skole er upålitelig

– En annen løsning er at elevene kan velge hvilket fag de skal opp i, men at skolemyndighetene på forhånd har definert hvilke områder eksamen skal dekke i hvert enkelt fag, sier Blömeke.

Vil at standpunktkarakter skal overstyre eksamenskarakter

Ekspertgruppen foreslår også at standpunktkarakteren skal overstyre eksamenskarakteren dersom eleven stryker på eksamen, men har bestått i standpunkt.

Blömeke mener at eksamen for det meste er en stikkprøve, mens standpunktkarakteren gir et bilde av elevens arbeid over en lengre periode.

– Det er derfor urettferdig at én eksamensdag kan overstyre lærerens vurdering, som er basert på en lang periode, sier Blömeke.

Les også

Stortinget avviser forslag om flere eksamener i grunnskolen

– Stikkprøver utenfra sikrer nivået hos elevene

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag, er en av representantene i eksamensutvalget. Hun er hverken enig i forslaget om å avvikle trekkordningen eller i forslaget om at standpunktkarakteren skal overstyre eksamenskarakteren. Derfor tok hun ut dissens mot begge disse forslagene.

Helgesen er redd for at å kutte ut trekkordningen i eksamen er ett steg i retning mot å fjerne eksamen helt.

– Vi mener det er viktig at noen utenfra kan gjøre stikkprøver som kontrollerer og kvalitetssikrer nivået til elevene. Det er i utgangspunktet veldig få fag elevene har eksamen i.

– Hvis elevene selv får velge hvilket fag de skal opp i til eksamen, er det naturlig at motivasjonen til å jobbe godt i de andre fagene vil forsvinne. Vi risikerer også at enkelte fag, særlig realfagene, blir valgt bort, sier Helgesen.

Kan gjøre trekkordningen mer rettferdig

Hun er enig i at trekkordningen, slik den er i dag, kan oppleves urettferdig. Men hun mener det kan gjøres endringer i trekkordningen som vil gjøre den mer balansert.

– Man kan gjøre noe med hvordan man regner ut snittet på vitnemålet. I dag kan elevene for eksempel risikere å få seks ulike karakterer i faget norsk. I stedet kan man for eksempel regne ut gjennomsnittet av de karakterene.

– En annen løsning er å vekte små fag med få undervisningstimer mindre på vitnemålet enn store fag med mange undervisningstimer, sier Helgesen.

Hvilke av forslagene som blir vedtatt, er nå opp til Kunnskapsdepartementet.

«Vi tar sikte på å fastsette endringer i vurderingsforskriften og fagenes eksamensordninger før sommerferien, slik at de er klare før skolene skal ta i bruk de nye læreplanene», opplyser departementets fagavdeling.

Publisert:
 1. Skole og utdanning
 2. Eksamen
 3. Skole

Mest lest akkurat nå

 1. Det må være mulig å finne en løsning der det ikke er strøm­kundene som må ta også denne regningen

 2. Disse veiene stenges under Tour of Norway til helgen

 3. Slo alarm om politiets nasjonale varslingsordning: – Folk blir syke

 4. Edwin Andres Nilsson (29) jobber i et av landets mest etterspurte yrker. Nå tar arbeidsgivere nye grep for å få tak i folk

 5. Da matmor falt og mistet båndet, forsvant Sita. Jakten på hunden varte i 21 dage

 6. Her kan du søke i Aftenbladets dødsannonser