Norge forbereder seg for massesmitte av koronavirus: Vurderer å hasteutdanne intensivsykepleiere og spare på engangshansker

Norske helsemyndigheter forbereder seg på pandemi. Det er ikke nok utstyr og tilstrekkelig med spesialister i dag.

Publisert: Publisert:

Helsedirektoratet ber sykehusene begrense bruken av smittefrakker, åndedrettsvern, latekshansker, øyebeskyttelse, beskyttelsesbriller, visir og kirurgiske munnbind slik at de ikke går tomme ved en pandemi. Foto: Olav Olsen

  • Tine Dommerud
  • Tor Arne Andreassen

Spredningen av koronaviruset til flere europeiske land har satt norske helsemyndigheter i alarmberedskap. Helsedirektøren er i daglige møter for å planlegge hvordan Norge skal møte utfordringene. Dette er noen av de problemene som allerede har meldt seg:

  • Norge kan få mangel på respiratorer.
  • Myndighetene vurderer hasteutdanning av flere intensivsykepleiere.
  • Sykehusene kan gå tomme for verneutstyr.

– Det er veldig vanskelig å vite hvilken situasjon vi kan risikere å komme i. Det er både avhengig av hva som skjer utenfor Norge, og hvilke tiltak vi kan få til her i Norge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten.

Les også

Equinor ber ansatte som har vært på reise holde seg hjemme i 14 dager

Folkehelseinstituttet oppdaterte tirsdag sin risikovurdering om det nye koronaviruset:

«Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for spredning av sykdommen i Norge foreløpig er moderat, men ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig epidemi.»

Les også

Helsetjenesten må forberede seg på en alvorlig virusepidemi

Vil forhindre massiv smitte

Hovedstrategien for norske helsemyndigheter nå er å hindre massiv smitte samtidig.

– Vi planlegger og forbereder oss så godt vi kan på at viruset kommer til å spre seg. Vårt ønske er å trekke smittepresset ut over tid slik at det blir mest mulig håndterbart for helsetjenesten, opplyser Guldvog.

Det betyr at helsevesenet forsøker å finne personer som kan være smittet, og vurdere om de skal testes og eventuelt settes i frivillig karantene hjemme eller på institusjon.

– Det er viktig å starte smittesporing umiddelbart. Det gjør vi ved intervjuer, vi samarbeider med flyselskaper og dokumenterer hvem vedkommende har vært i nærheten av. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gå tilbake til det stedet vedkommende har befunnet seg og se om de er smittet der.

Les også

Spørsmål og svar om det nye koronaviruset

Smitter to til tre andre uten tiltak

Bjørn Guldvog forteller at erfaringene fra Kina er at en pasient som er smittet med det nye koronaviruset i gjennomsnitt smitter to til tre andre pasienter hvis det ikke er iverksatt tiltak.

– Men det finnes noen supersmittere som har en annen konsentrasjon av koronaviruset eller har en annen sosial omgang som risikerer å smitte flere.

Svensk professor: Sykehusene må forberede seg bedre

Björn Olsen, professor i infeksjonssykdommer ved Uppsala universitet sier det er på høy tid for sykehusene å forberede seg på å håndtere et stort antall syke.

– De aller fleste kommer til å være ganske friske. Men det kommer til å være noen som blir meget syke, fremfor alt blant dem som er over 70 år og har en bakenforliggende sykdom. Da må man legge planer for hvordan sykehusene skal ta imot dem.

Klarer sykehusene å håndtere en, to eller ti tilfeller uten at det skaper problemer for sykehuset, undrer han seg.

Madelen Foss Smedholen viser frem isolatet pasienter med det nye koronaviruset blir lagt på. Foto: Olav Olsen

Norge er forberedt på det verste

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier Norge forbereder seg på at et stort antall blir syke samtidig.

I Norge finnes det ca. 400-500 intensivplasser med respiratorkapasitet og de fleste av disse er til enhver tid i bruk.

Ifølge helsedirektøren vil det ikke være tilstrekkelig kapasitet dersom mange blir rammet at viruset.

– Men vi kan lett øke kapasiteten med 50 prosent og i en krisesituasjon kan vi tredoble den. Noen scenarioer om pandemien viser at også denne kapasiteten kan bli sprengt, sier helsedirektøren alvorlig.

Ved en slik situasjon må leger ved hvert enkelt sykehus vurdere om andre pasienter kan vente, for eksempel på en operasjon. Det vil si utsette planlagte operasjoner.

Les også

Dette skjer hvis Wuhan-viruset når Norge

Ikke nok ansatte

En annen utfordring ved et slikt stort utbrudd er at det ikke er nok ansatte som for eksempel kan håndtere respiratorpasienter.

– Dette drøfter vi med spesialisthelsetjenesten nå, og vi vurderer å hasteopplære flere ansatte til dette, opplyser helsedirektøren.

Så langt tror man at koronapasientene smitter gjennom dråper. Ansatte, som behandler de med det nye viruset, må derfor ha på seg smittefrakker, åndedrettsvern, hansker, munnbind og øyebeskyttelse.

– Vi er i en situasjon der det ikke er lett tilgang på disse produktene. Det er en enorm etterspørsel etter disse varene i hele verden, og vi har gitt hvert enkelt sykehus beskjed om at de må innføre rasjonering, sier Guldvog, som sier helsemyndighetene må sikre forsyningene over tid.

– Vi vurderer også om det er mulig å produsere noe av dette utstyret i Norge.

Les også

Helsemyndighetene vil ikke sette mulige virussmittede i karantene

Vil ikke gå ut med tall

Bjørn Guldvog håper imidlertid at man gjennom kraftfulle tiltak kan presse sykdommen tilbake.

– Men det er nok mindre sannsynlig, og vi lytter til WHO som anbefaler å planlegge for en pandemi. Det vil utfordre også vårt helsevesen.

– Er det fysisk plass til å behandle pasienter i en pandemi?

– I helsetjenestens pandemiplaner ligger det planer for hvordan vi kan utvikle kapasiteten, og vi har ekstra lokaler. Men foreløpig er det ikke kvadratmeterne, men utstyret og antall helsepersonell med nødvendig kompetanse som er utfordringen.

Les også

Coronaviruset: Økt etterspørsel etter munnbind i Norge

– Hvor mange pasienter kan det være snakk om i Norge? 10 eller 10.000, eller 100.000?

– Jeg vil nødig gå ut med et tall, for et tall blir fort en sannhet. Vi må være forberedt på mange smittede, men hvor mange er usikkert.

Ifølge Helsedirektoratet er det eldre med underliggende sykdommer og personer med svekket immunforsvar som er ekstra utsatt for å bli alvorlig syke.

Helsedirektøren er derfor også bekymret for kommunehelsetjenesten, og frykter at smitten skal spres på sykehjem. Han har derfor onsdag et møte med Fylkesmennene for å sikre at beredskapen når ut til hver enkelt kommune.

Publisert: