• Borgarting lagmannsrett. Berit Roald / NTB scanpix

De er noen av Norges viktigste dommere. Nå kaster de nytt lys over hva som skjer bak kulissene.

Hva skjer bak lukkede dører i Norges alvorligste straffesaker? Nå slår dommerne i lagmannsretten alarm om svekket rettssikkerhet.