Medieundersøkelsen: – Fortsatt stor tiltro til journalister

Den årlige medievaneundersøkelsen viser at folk fortsatt har ganske stor tiltro til journalister, men andelen har gått ned fra i fjor.

Nordmenn er fortsatt veldig skeptiske til nyheter på sosiale medier, viser medievaneundersøkelsen. Tiltroen til norske journalister er fortsatt høy, men har gått noe ned det siste året. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Et flertall på 40 prosent av de spurte i den årlige undersøkelsen svarer at de verken har stor eller liten tiltro til journalister. 35 prosent sier de har nokså stor tiltro.

Tallene for i fjor var henholdsvis 36 prosent og 41 prosent.

Til sammenligning er tallene for folks tillit til politikere omtrent på det samme nivået. 41 prosent svarer at de har verken stor eller liten tiltro, mens bare 25 prosent sier de har nokså stor tiltro.

Bare 6 prosent sier de har svært stor tiltro til journalister, omtrent det samme som de som har svært liten tiltro, 5 prosent. 12 prosent svarer at de har nokså liten tiltro.

Fornøyd med dekningen

I år ble publikum også spurt om de har tiltro til medienes dekning av politikk og samfunnsspørsmål. Bare 16 prosent svarer at de har stor tiltro, mens 56 prosent sier de har noe tiltro. 21 prosent er mer skeptiske og sier de har mindre tiltro til dekningen.

Bare 12 prosent mener det er for mye stoff om politikk og samfunnsspørsmål i norske medier, 58 prosent mener det er passelig mye.

Hele 70 prosent stiller seg positive til at norske medier får pressestøtte.

Nettaviser viktigst

Når det gjelder mediebruk svarer 53 prosent av de spurte at nettaviser er deres viktigste nyhetsbilde. På andreplass kommer TV som er den viktigste nyhetsskilden for 40 prosent. Papiravisene kommer på tredjeplass med 23 prosent, mens radio følger som fjerdevalg med 20 prosent. Bare 10 prosent svarer at sosiale medier er deres viktigste kilde for nyheter

Folk har også mindre tillit til nyheter på sosiale medier enn andre kilder. 28 prosent svarer at de har mindre tiltro, mens 49 prosent at de har noe tiltro. Bare 18 prosent svarer at de har stor tiltro til nyheter på sosiale medier.

Troverdige radionyheter

Selv om radio kommer på fjerdeplass som viktigste nyhetskilde, troner radionyheter suverent på topp når det gjelder troverdighet. Hele 68 prosent har stor tiltro til radionyhetene, mot 54 prosent til TV-nyheter, 44 prosent til papiravisene og 32 prosent til nettavisene.

47 prosent av de spurte mener det er svært viktig at Norge har to allmennkringkastere som sender daglige nyheter, og 44 prosent mener at hvis NRK blir den eneste allmennkringkasteren vil dette føre til mer ensidig nyhetsdekning og færre alternative nyhetsvinklinger.

32 prosent mer NRK bør finansieres over statsbudsjettet, mens 29 prosent mener lisens er det beste.

Upopulær FM-slukking

Samtidig viser undersøkelsen at det er upopulært at FM-nettet slukkes for riksdekkende radio. 55 prosent er negative til dette, mens 31 prosent er positive og 14 prosent er usikre. 37 prosent oppgir at de ennå ikke har anskaffet seg en dab-radio. 32 prosent har kjøpt én, og 30 prosent flere.

Les også

  1. Glassjenta fikk pris på Nordiske mediedager

Publisert:
  1. Medier
  2. Journalistikk

Mest lest akkurat nå

  1. Fant død mann på Bryne: Fem menn dømt for urik­tig for­klaring

  2. 106 nye er smittet i Stavanger – to inn­lagt på SUS

  3. SV og regjerings­partiene går sammen om strøm­tiltak

  4. Stavanger-ordfø­reren: – Situa­sjonen er mer alvor­lig enn vi ønsker

  5. Derfor bør du ta jule­handelen på polet før 15. desember

  6. Kommunen har store planer langs Gands­fjorden