Norge kan bli først til å bryte NATOs Irak-enighet