Manglende snø og våt asfalt øker fotgjengerulykkene