Viktig kontrakt for navigasjonssatellitter til Svalbard