Forstår bitterhet etter «Deep Sea»

Det er en sterk kontrast mellom velstanden oljevirksomheten har skapt, og det at de etterlatte ble sittende igjen uten å få hjelp og uten å oppleve at ulykken fikk oppmerksomhet.