Flere reagerer på homo-dikt

Det er uro i katolske kretser etter at en visitas fra Paven har funnet sted i Oslo.