Krever seks års fengsel for husvert til drapsoffer