Strømmen sprer olje i Vatlestraumen

To kilometer med lenser er lagt ut for å forhindre at olje som har lekket ut av det havarerte lasteskipet «Rocknes» når strendene, men strømmen gjør arbeidet vanskelig.