Norge inngår industriavtale med Eurofighter

Forsvarsdepartementet og Eurofighter har inngått en avtale om industrisamarbeid som åpner for at norsk forsvarsindustri kan delta i videreutviklingen av kampflyet Eurofighter.