Skuffa over KrFs ja til meir overtid

Odelstinget vedtok torsdag nye reglar for overtid i går. Med lova i hand kan sjefen no pålegga deg meir enn 500 timar overtid årleg.