Konkurransetilsynet vil redusere tinglysingsgebyr

Konkurransetilsynet ber i et brev til Justis— og politidepartementet om å redusere tinglysingsgebyret for boliglån til 400 kroner.