- Hallikpengene kan inndras

Det ble bare inndratt 436.000 kroner i fem halliksaker i Norge i fjor. Omsetningen er trolig flere hundre millioner.