Bjørnefelling kan havne i Høyesterett for annen gang