Søvnsykdom er trafikkfarlig

Tusenvis av norske bilister kan være livsfarlige i trafikken — uten å vite det. De kjører med sykdommen søvnapné.