- Granskingen av overgrep må fortsette

Professor Edvard Befring fraråder mer graving i Stavangers mørkebarnevernsfortid. Overgrepsoffer Bjørn Karlsen vil avsløreovergriperne.