• Scanpix

Fryktet Norges løsrivelse, men anerkjente straks