Avviser nasjonal enhet for krisehåndtering

Statsminister Kjell Magne Bondevik vil ikke ha en nasjonal kriseenhet som tar ansvar når det skjer store katastrofer eller kriser.