Norske veier sikres for 400 millioner kroner

Staten bruker i år 400 millioner kroner på trafikksikkerhetsarbeid. Framover skal dette arbeidet styrkes ytterligere, blant annet med bygging av flere midtdelere.