Ba om forlenget varetekt for to av de terrorsiktede