• Arnt Olav Klippenberg

Alvorlig skadd i boligbrannen