Stor økning i Folketrygdens utgifter til allmennleger