Fredsdua frå venstre veng

To år gammal og nyinnflytta til Bryne vart ho offer for uprovosertvald og mista nær synet på det eine auget. Er det rart at IngridFiskaa seier nei til all krig?