Norge i kjøtt, hvitt og dott

Oljenasjonens 2005-markering blir også en feiring av mat-Norge og smekre kulturlandskap svenskene bare kan drømme om. Også det passer Rogaland godt.