- Politireformen er positiv

— Politireformen er viktig for at politiet skulle komme videre.