Betongfirma saksøker staten etter angivelig verving av spioner i Russland

Ølen Betong går til sak mot staten etter at medarbeidere i Russland skal ha blitt forsøkt vervet som spioner. Selskapet mener de har tapt 150 millioner kroner.

Publisert: Publisert:

Ved ti anledninger skal ansatte ved Ølen Betong ha blitt forsøkt vervet som spioner, opplyser administrerende direktør Atle Berge. Foto: Jon Ingemundsen

  • NTB
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Ifølge NRK hadde betongselskapets advokat gitt regjeringsadvokaten frist til klokka 12 fredag med å svare.

– Vi fikk et svar fra regjeringsadvokaten som gikk ut på at staten mente det ikke forelå noe ansvar. Da har vi ikke noe annet valg enn å ta ut et søksmål, sier advokat Per M. Ristvedt.

Overfor NTB viser regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til det omtalte brevet.

Avviser erstatning

– Etter statens syn er det ikke grunnlag for noe slikt erstatningsansvar, verken rettslig eller faktisk. Det eksisterer ikke noe objektivt erstatningsansvar for eventuelle tap som noen måtte lide som følge av at norske myndigheter og tjenester utfører sitt samfunnsoppdrag og sine pålagte oppgaver innenfor de rammer som gjelder for virksomheten, skriver Sejersted.

Han hevder videre at det – så langt staten kan se – ikke er forhold som tilsier at tjenestene i denne saken har opptrådt uaktsomt eller kritikkverdig på en måte som skulle utløse erstatningsansvar.

Sejersted viser til at det er fast praksis at norske myndigheter ikke kommenterer enkeltsaker som gjelder virksomheten og arbeidsmetodene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten).

Inn for EOS-utvalget

De kommer også fram at direktøren i Ølen Betong har brakt saken inn for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).

– Så vidt staten kan forstå, har man altså valgt et parallellspor, der det samtidig både klages til EOS-utvalget og sendes varsel om søksmål for domstolene. Etter statens syn fremstår dette som lite hensiktsmessig. En mer naturlig prosess vil være å avvente EOS-utvalgets vurdering, som uansett utfall vil gjøre det lettere å ta saken videre på en korrekt måte, heter det i brevet fra regjeringsadvokaten, som NTB har fått innsyn i.

Sejersted ber om at spørsmålet om søksmål stilles i bero til utfallet av EOS-utvalgets undersøkelse foreligger.

Pågrepet av russisk etterretning

Ifølge NRK skal norsk etterretning i flere år ha forsøkt å rekruttere norske ansatte ved Ølen Betongs fabrikk i Murmansk. To av bedriftens ansatte har de siste årene blitt pågrepet av russisk etterretning og kastet ut av landet.

– De forsøkte å verve eller kontakte oss ved rundt ti forskjellige anledninger, sier administrerende direktør Atle Berge.

Han må nå drive Murmansk-avdelingen fra Norge fordi han er utestengt fra Russland i ti år. En ansatt i samme firma skal flere ganger ha blitt oppsøkt av det som skal ha vært agenter fra PST og presset til å gi informasjon.

Han ble til slutt pågrepet av russisk etterretning i Murmansk og skal ha blitt truet med pistol samtidig som han fikk tilbud om å bli dobbeltagent. Også han er utvist fra Russland i ti år.

Publisert:

Les også

  1. Hevder at staten forsøkte å rekruttere ansatte som spioner

  2. Beskyldt for spionasje i Russland

  1. Utenrikspolitikk
  2. Russland